Автобуси-малки

НАШИТЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ВИДОВЕ И ОПЦИИ

Притежаваме съвременни пътни транспортни средства, с които се осъществяват комфортни и сигурни пътувания в страната и чужбина. Автопаркът на фирмата се състои от над 30 превозни средства с различен капацитет, от 1 до 58 седящи места за пътници. Всички използвани от фирмата транспортни средства са нейна собственост и се поддържат и обслужват в собствен сервизен център.

Приоритетите на фирмата, насочени към постигане на по-пълна удовлетворенсот на нашите клиенти, налагат непрекъснатото подобряване и разширяване на автопарка и възможностите ни.

На Ваше разположение са следните постоянно сервизирани и поддържани превозни средства, които ще осигурят безпретятственото Ви пътуване:

  • 3 леки автомобила с капацитет до 4 пътникоместа
  • 3 вана с капацитет до 8 пътникоместа
  • 15 малки автобуса с капацитет до 22 пътникоместа
  • 7 средни автобуса с капацитет до 38 пътникоместа
  • 5 големи автобуса с капацитет до 58 пътникоместа