Информация за Мегатранс МТ

МЕГАТРАНС МТ“ ЕООД, с ЕИК по Булстат № 202461700, притежава Лиценз за вътрешен и международен превоз на пътници №10082. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, ул. „Спас Зафиров“ №3. Офисът и автопарка е разположен в логистичната база на фирмата в Пловдив р-н Тракия, ул. „Цар Симеон“  № 62.